Туризм. Розвиток туризму

Дати коротке і при цьому повне визначення поняттю туризм у зв’язку з різноманіттям виконуваних ним функцій і великою кількістю його видів досить важко. За визначенням, що прийняте ООН в 1954 році, туризм ­­– це активний відпочинок, який сприяє зміцненню здоров’я, фізичного розвитку людини і пов'язаний з переміщенням за межі постійного місця проживання. Є й інші визначення, кожне з яких віддзеркалює ті чи інші сторони туризму і є по-своєму правильним. Для одних туризм - це вид діяльності, бізнес, а для інших – це покликання, сенс життя.

Так чи інакше, а з моменту появи такого явища як туризм пройшло вже чимало часу. Туризм розвивається. Розвивається і набуває нових форм і значень: космічний, секс-туризм…

Розвиток туризму

має велику історію, яка починається ще з часів древнього світу. Першими мандрівниками можна вважати купців. Поїздки древніх греків в Єгипет з 5 століття до нашої ери були звичним явищем. Їх приваблювала своєрідна природа Єгипту, древня історія, культура, велич єгипетських пірамід.

Розвиток туризму в Україні

регулюється згідно з постановою Кабінету міністрів від 29 квітня 2002 р. № 583 Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки”. Основним завданням цієї програми є створення конкурентоспроможного на міжнародному ринку національного туристичного продукту, що може максимально задовольнити туристичні потреби жителів країни. При цьому комплексний розвиток регіонів, спрямований на ріст туристичної галузі повинен відбуватися при умові збереження екологічної рівноваги і культурної спадщини.

Державна податкова система має значний вплив на соціально-економічну ефективність рекреаційно-туристичної діяльності. Саме тому важливим завданням держави є усунення перешкод для розвитку туристичної сфери, що полягає у прийнятті Податкового кодексу та здійснення виваженої податкової політики, метою якої є підтримка та захист суб'єктів рекреаційно-туристичної діяльності.

Розвиток міжнародного туризму.

В багатьох країнах світу туризм – значна стаття дохідної частини бюджету. В таких країнах продумані програми розвитку туристичної галузі, державна її підтримка є запорукою стабільного економічного розвитку.